Dogoterapia 2015


Dogoterapia prowadzona przez Anię Stanisławiak ♥

Organizowana przez Fundację Pomóc Więcej dzięki OPS w Świętochłowicach.