Otwarcie Centrum Terapii i Edukacji Fundacji Pomóc Więcej 19.03.2016


Oficjalne otwarcie naszego Centrum w Świętochłowicach. Bardzo dziękujemy za przybycie

Zastępcy Prezydenta Stanisławowi Kormanowi, przedstawicielom Rady Miasta:

Grzegorzowi Gniełce, Zbigniewowi Nowakowi i Dorocie Wichurze, Dyr OPSu Danucie Piątek, Pełnomocnikowi ds. Niepełnosprawnych Norbertowi Rózga, Dyr MDK Wojciechowi Przetacznikowi, przedstawicielom Stowarzyszenia Nowoczesny Chorzów:

Arturowi i Natalii Żurek oraz Piotrkowi Jarzębak.

Ogromnie dziękujemy wolontariuszom z oddziału w Kleczy Dolnej - Ance i Piotrkowi Bartuś, Paulinie Wicher, rodzicom i dzieciom za przybycie oraz wszystkim przyjacielom fundacji.