Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych 2016


Fundacja Pomóc Więcej i Stowarzyszenie na rzecz autyzmu KOKARDKA na Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych.

Prezentujemy się, przedstawiamy swoje osiągnięcia oraz plany na przyszłość.