Wycieczka do Zielonej 2017


12 września odbyła się wycieczka dla naszych podopiecznych do Zielonej za co bardzo dziękujemy Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Świętochłowicach, DPS " Złota Jesień " oraz Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych Panu Norbertowi Rózga.