Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

ZSS Nr 8 w Katowicach - zbiórki 2014 dla uczniów z autyzmem


Jest w Katowicach taka wspaniała szkoła, w której uczą się wyjątkowi ludzie.

Jest to Zespół Szkół Specjalnych nr 8, gdzie prowadzony jest oddział dla uczniów z autyzmem.

Uczą się tam osoby w wieku od 6 do 21 lat na wszystkich poziomach edukacji.

Uczniowie przyjeżdżają do tej szkoły z terenu Katowic, Siemianowic Śląskich,

Świętochłowic, Ornontowic, Chorzowa, Mysłowic i Mikołowa.

Naczelną zasadą w pracy z uczniem, jest podejście do niego, jak do każdej innej osoby,

z poszanowaniem godności, autonomii, ograniczeń, potrzeb i możliwości oraz aktywizowanie

i uspołecznianie, które pozwoli w przyszłości na w miarę samodzielne funkcjonowanie.

W pracy z uczniem stosuje się formy pracy, które uwzględniają wielozmysłowe poznanie rzeczywistości oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

Każdy uczeń jest wyjątkowy, dlatego objęty jest indywidualnym programem nauczania uwzględniającym poziom jego funkcjonowania i potencjalne możliwości.


Więcej na temat szkoły  -  http://www.zss8katowice.pl/autyzm.html